LuzhouLaoJiao Co.,Ltd

Luzhou Laojiao headquarters building Nanguang road, longmatan district, luzhou city

Postcode:646000
Service Hotline:4008881573
Fax:(0830)2398889
Legal adviser:Yang Tian Jun